Tillbaka till nyheter

Inför fakturering hösten 2021

Viktigt inför faktureringen. Om du använder VISMA E-Ekonomi eller Hogia

I vissa fall har vi sett att det kan bli dubbel moms på vissa personer. Varför det blir så vet vi inte, om du upplever detta kan du kontakta supporten.
E-Ekonomi kan inte hantera 0 fakturor, du får alltså INTE klicka i att dessa skall tas med när du skapar fakturor. Exporten kommer då att stanna på personen som har nollfaktura och dessa belopp måste tas bort.

E-ekonomi kräver....

VISMA E-Ekonomi - 

I vissa fall har vi sett att det kan bli dubbel moms på vissa personer. Varför det blir så vet vi inte, om du upplever detta kan du kontakta supporten.
E-Ekonomi kan inte hantera 0 fakturor, du får alltså INTE klicka i att dessa skall tas med när du skapar fakturor. Exporten kommer då att stanna på personen som har nollfaktura och dessa belopp måste tas bort.

E-ekonomi kräver att det skall finnas ett IBAN ifyllt under konto för att kunna skapa en faktura till person bosatt i utlandet.
Detta ställs in under Inställningar – Kassa- och bankkonton.

För att E-Ekonomi skall kunna ta emot en faktura så krävs att de obligatoriska adressfälten finns.
Gröntkort medlemmar är en typisk felkälla då de kan sakna adress.

Innan ni gör faktureringen måste en adressrapport tas ut i git, där kan ni kontrollera så att alla i registret har adressfälten ifyllda för att undvika att exporten stannar.

Vi rekommenderar också att ni delar upp faktureringen i olika delar, baserat på medemskap m.m. för att slippa stå med en extremt stor fakturafil som krånglar.

De vanligaste felen som uppkommer när exporten av fakturor stannar är:

Felkod 403 - Detta innebär att ni inte har aktiverat integrationstjänsten och de gör ni via visma e-ekonomi under appar och tillval.

Felkod 4002 - Här stannar exporten eftersom det saknas info i obligatoriska fält såsom adress och postort eller om det saknas IBAN under konton i E-ekonomi.

Felkod 2000 - Saknar adressuppgifter.
1. Fel företag -
I Visma eekonomi får kunden välja företaget, som fakturorna ska skickas till, som standard. (Var och hur man gör detta framgår inte av någon dokumentation som jag sett så det får Visma supporten svara på)
2. Logga ut från befintlig i ekonomiväxeln med knappen nere till vänster ”Logga ut användare”
3. Sedan får kunden trycka på exportera igen för då kommer den känna av att ingen koppling finns och initiera Vismas inloggning för att få en token som pekar på rätt företag

Hogia:

Inga förändringar kommer att göras utan allt kommer att löpa på som vanligt.
Detta betyder att det inte går att använda e-faktura i Hogia.