Tillbaka till nyheter

Uppdatera Bana och Slinga?

Har du uppdaterat klubbens bana och slingor i GIT? Många klubbar missar att uppdatera denna information Resultatet blir att ni på klubben inte kan lägga upp tävlingar på banan och era medlemmar inte kan registrera handicap när de spelat på banan.

Har du uppdaterat klubbens bana och slingor i GIT? Många klubbar missar att uppdatera denna information, vilket leder till att ni på klubben inte kan lägga upp tävlingar på banan och era medlemmar inte kan registrera handicap när de spelat på banan.

Vi vill därför be dig att redan idag gå in i menyvalet och uppdatera era slingor. Så här gör du: 

➤ Gå till Administration > Inställningar Golfbana > Bana. Klicka igenom era upplagda banor och se till att datumet för slingorna sträcker sig långt in på 2022. Det är inget problem att ha slingan aktiv ända fram till december 2022 eller 2030. Läs mer om bana här »

Ta också gärna för vana att se till så att era slingor är markerade som handicapgrundande: 

➤ Gå till Administration > Inställningar Golfbana > Slinga, för att se till så att de slingor som är upplagda på er bana är handicapgrundande när de ska vara det. Rutan ”HCP-grundande” ska vara ikryssad i de allra flesta fall (undantagsfall gäller dock när banan byggs om, har vintergreener eller liknande).  Läs mer om slingor här »

 

Så här fungerar slinga i kombination med HCP-registrering

I GIT - Bana så anger du vilken slinga som ska gälla för banan.
I många fall så flyttas bara slingans slutdatum fram ett år i taget till ex. 2021-12-31. I de allra flesta fall kan du ha ett slutdatum på slingan som sträcker sig till 2030 eller ännu längre.

Fråga: Vad blir konsekvenserna om du på klubben helt enkelt missar att flytta fram slingans giltighetstid?
Svar: När du ska lägga upp en tävling så har du en bana utan giltig slinga. Konsekvens av det är att när tävlingen ska genomföras framåt våren och du eller er tävlingsledare inte kommer ihåg att uppdatera banan innan tävlingsstart, då kan ni inte göra en HCP-justering efter avslutad tävling.

Fråga: Hur fungerar det med kryssrutan HCP-grundande.
Svar: Om HCP-grundande på slingan kryssas ur, betyder det att från den sekund du klickar ur rutan tills du kryssar i den så kan ingen person registrera en HCP-rond på banan. Det går heller inte att registrera i efterhand.
Ex. du klickar ur rutan HCP-grundande måndag kl. 12:00 
Två dagar senare, på onsdag efter lunch kommer en spelare in och säger att hen inte kan registrera HCP för dagens rond med starttid 09:00.
Du klickar i rutan igen onsdag 13:00.
Det betyder att inga HCP-ronder kan registreras på banan mellan måndagen kl 12:00 till onsdag 13:01. Tänk på att detta också gäller tävlingar.