Tillbaka till nyheter

Alternativ för debitering och fakturering i nya GIT

Som vi tidigare meddelat kommer nuvarande funktion att exportera fakturaunderlag från gamla GIT till ett externt ekonomisystem att försvinna från och med 7 mars 2023. Detta på grund av att vi inte kan garantera säkerheten och kvaliteten i den lösningen när vi flyttar över i nya GIT.

För att kunna trygga utveckling och leverans av säkra och smidiga betalningslösningar, har vi därför i dagsläget begränsat oss till två alternativ i nya GIT. Följande möjligheter kommer att finnas från och med 29 november 2022:

Avgifter via Min Golf

Ett enkelt sätt att både kunna tilldela avgifter och meddela medlemmar att de har avgifter att betala. Vid direktbetalning via Min Golf blir det inga fakturor, utan det fungerar som ett köp över disk. Underlaget samlas i transaktionslistan i GIT. Läs mer här »

Skicka fakturor via FINQR

Du kan tilldela och skapa fakturaunderlag i GIT, som sedan används i FINQR-portalen för utskick av fakturor. FINQR har koppling till de största och vanligaste ekonomisystemen. Läs mer här » 

Klubben kommer att kunna välja ett av dessa alternativ, eller en kombination av dem.

Beslut om eventuella ytterligare alternativ för fakturering via GIT tas först våren 2023. Nuvarande Ekonomiväxel kommer att fungera fram till 7 mars 2023.
Tänk på att ev. återkoppling med betalmarkering i GIT ej fungerar efter 7 mars 2023.