Tillbaka till nyheter

Tips till dig som använder betalning via Min Golf för GIT Tävling.

En påminnelse om att när webbetalning används för par och lagtävlingar kan automatisk återbetalning inte användas.

Funktionen automatisk återbetalning är en smidig funktion där betalningar för en singeltävling som skett via Webben och Swedbank Pay automatiskt återbetalas när spelaren avbokar sig eller när du på klubben avbokar en spelare.

Men Observera att detta endast gäller singeltävlingar och fungerar ej när det är par eller lagtävlingar.

Se inställningar för singeltävling på bilden här:

Se inställning för par och lagtävling här där rutan för automatisk återbetalning saknas.