Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdatering

När ni får meddelande om att en ny uppdatering finns tillgänglig kan denna uppdatering installeras direkt från Internet. För närvarande finns det ingen möjlighet att uppdatera programmet på annat sätt.

Längst upp i programmet ser man alltid vilken version man har av programmet. Jämför med jämna mellanrum denna version med den aktuella version som EVRY har släppt. Den informationen hittar ni alltid på sidan Aktuell version ».

Uppdateringen startas via Hjälpmenyn och alternativet Sök efter uppdateringar. Om det finns en ny version att hämta får du en fråga om att köra in denna nya version. Se då för säkerhets skull till att inga andra datorer har OnCourse igång.

OBS

Du måste vara inloggad med ett konto som tillhör gruppen Administratörer för att kunna genomföra uppdateringen.

Under installationens gång kan det komma ett antal frågor som skall besvaras med ja eller nej. Dessa frågor berör uppdatering av databasen och import av nya rapporter. Svara alltid Ja på dessa frågor.

När uppdateringen är avklarad så startas OnCourse igen och du får logga in. Kontrollera att programmets version överensstämmer med den som har angivits för uppdateringen. Versionsnumret ser du längst upp i huvudfönstret.